LOGOWANIE

Centralny System Uwierzytelniania

Wprowadź swój identyfikator i hasło

Zanim zadzwonisz do nas po pomoc, spróbuj odzyskać hasło.
Rozwiązuje to 90 procent zgłaszanych nam problemów.

Dla zachowania bezpieczeństwa, gdy zakończysz korzystanie z usług wymagających uwierzytelnienia, wyloguj się i zamknij przeglądarkę!

LISTA SERWISÓW

POMOC

Centralny System Uwierzytelniania

Ogólne informacje o CAS rozwiń/zwiń

Centralny System Uwierzytelniania (z ang. CAS - Central Authentication Service) ułatwia Wam korzystanie z usług internetowych i systemów informatycznych UKSW wymagających autoryzacji - za pomocą jednego konta przechowywanego w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów (USOS).

Przy próbie logowania do jednego z takich usług zostaniecie przekierowani na stronę logowania CAS:

https://login.uksw.edu.pl

a po zalogowaniu uzyskacie dostęp do wszystkich usług internetowych, które współdziałają z CAS.

CAS zwiększa Waszą wygodę i bezpieczeństwo:

 • zapewniając jednolity i spójny, zawsze znajomy wygląd i sposób obsługi
 • nie wymagając od Was zakładania oddzielnych kont w wielu usługach i zapamiętywania wielu haseł - jedno konto CAS umożliwia dostęp do wszystkich serwisów korzystających z centralnego uwierzytelniania, jak również do innych usług dostępnych w sieci i na terenie UKSW

Podstawy bezpieczeństwa w CASrozwiń/zwiń

Korzystając z Centralnego Systemu Uwierzytelniania, musicie pamiętać, że:

 • strona logowania musi mieć zawsze tę samą postać, zmiana wyglądu strony powinna być dla użytkownika sygnałem do zwiększonej ostrożności
 • strona musi znajdować się zawsze pod adresem https://login.uksw.edu.pl
 • połączenie ze stroną musi być szyfrowane, o czym świadczy przedrostek https:// w adresie
 • połączenie ze stroną musi być bezpieczne, o czym świadczy ikona kłódki w pasku adresu - zawsze zwracajcie uwagę na tą ikonę, jeżeli bezpieczeństwo dostępu do strony jest zagrożone, Wasza przeglądarka internetowa wyświetli w tym miejscu odpowiedni komunikat (np. przekreślona lub czerwona kłódka)

Jeśli formularz logowania wyświetla się Wam na stronie, która nie spełnia tych warunków, może to oznaczać, że ktoś uruchomił fałszywy serwis i chce wykraść hasła użytkowników. W takim przypadku należy zrezygnować z logowania i powiadomić o problemie administratora.

 • Po zakończeniu korzystania z serwisów działających pod kontrolą CAS, wylogujcie się

Jaki jest mój login?rozwiń/zwiń

Login może przyjmować różną postać w zależności od sposobu, w jaki poznaliście się z UKSW.

Login przyznany zostaje raz i na zawsze - nie zmienia się wraz ze zmianą statusu studenta/pracownika.

grupa użytkownikówbudowa loginuprzykład
opis loginulogin
pracownicypierwsza część adresu e-mail
(z drobnymi wyjątkami)
i.nazwisko
LUB
imie.nazwisko
j.nowak
studencinr albumunr_albumu12345
doktorancinr albumu z prefiksemD-nr_albumuD-12345
uczestnicy...
studiów podyplomowychnr albumu z prefiksemP-nr_albumP-12345
kursów Uniwersytetu Otwartego (UO)OU-OU-12345
innych kursówKRS-KRS-12345
programów MOST, SocratesS-S-12345
 • dla Pracowników pierwsza część adresu e-mail np. a.kowalski
 • dla Studentów numer albumu np. 12345
 • dla Doktorantów, którzy nie posiadają adresu e-mail w poczcie UKSW, numer albumu z prefiksem D- np. D-12345
 • dla uczestników studiów podyplomowych numer albumu z prefiksem P- np. P-12345
 • dla uczestnika kursu numer albumu z prefiksem KRS- np. KRS-12345
 • dla uczestnika kursu Uniwersytetu Otwartego numer albumu z prefiksem UO- np. UO-12345
 • dla studentów-gości programów MOST, Socrates numer albumu z prefiksem S- np. S-12345

Zapomniałem hasła!rozwiń/zwiń

Zapomniane hasło możecie odzyskać samodzielnie, za pośrednictwem strony:

https://pwreset.uksw.edu.pl/

Odzyskiwanie hasła poprzez wiadomość e-mail:

 • Do Waszego konta w systemie USOS powinien być przypisany Wasz adres e-mail.
 • Jeżeli ten adres jest wpisany, system wyśle do Was e-mail z prostą instrukcją oraz linkiem do samodzielnego ustawienia nowego hasła. Po otrzymaniu wiadomości:
  • upewnijcie się, czy pochodzi ona z adresu cas@uksw.edu.pl
  • kliknijcie umieszczony w wiadomości link
  • upewnijcie się, że adres otwartej strony rozpoczyna się od https://login.uksw.edu.pl/...
  • utwórzcie nowe hasło
W dzisiejszych czasach próby kradzieży haseł poprzez wysyłanie fałszywych maili są nagminne. Dlatego prosimy jeszcze raz - upewnijcie się, że adres strony, która wyświetli się w pasku adresu Waszej przeglądarki, rozpoczyna się od: https://login.uksw.edu.pl/...
 • Ze względów bezpieczeństwa link ten jest ważny tylko przez jedną godzinę od momentu wysłania wiadomości. Jeżeli nie uda Wam się kliknąć linka w tym czasie - musicie powtórzyć wszystkie kroki od początku.
 • Wiadomość e-mail z linkiem powinna pojawić się w przeciągu kilku minut. Jeżeli wiadomość nie dochodzi, upewnijcie się:
  • Czy Wasz program pocztowy nie oznaczył wiadomości jako spam?
  • Czy sprawdzacie właściwe konto pocztowe?
  • Czy konto wprowadzone w systemie USOS jest właściwe?
  • Przy generowaniu wiadomości system wyświetla podpowiedź, na jaki adres e-mail wysłany został link z Twoją wiadomością.
 • Jeśli utraciliście dostęp do konta pocztowego, na które wysłany został link, skorzystajcie z innej opcji odzyskania hasła (lub odzyskajcie je na miejscu, korzystając z metody opisanej w dalszej części tej instrukcji).

Odzyskiwanie hasła poprzez odpowiedź na pytania:

 • Metoda ta nie jest dostępna dla niektórych grup użytkowników.
 • Jeśli system USOS dysponuje wystarczającymi informacjami o Was, przygotuje Wam zestaw pytań, na które tylko Wy znacie kompletną odpowiedź. Po udzieleniu poprawnych odpowiedzi uzyskacie możliwość samodzielnego ustawienia hasła.
 • Jeśli nie jesteście w stanie udzielić poprawnej odpowiedzi na zadane pytania, skorzystajcie z innej opcji odzyskania hasła.

Odzyskiwanie hasła na terenie UKSW:

 • Jeżeli inne opcje odzyskania hasła zawiodły, musicie skontaktować się z dziekanatem (studenci, kursanci, pracownicy akademiccy) lub CSI (pracownicy administracyjni) w celu zmiany przypisanego do konta adresu e-mail.
 • Proszę zauważyć, że nie można tego zlecić telefonicznie lub przez e-mail, ze względów bezpieczeństwa Wasza tożsamość musi zostać zweryfikowana na miejscu.
 • Aby odzyskać hasło do konta CAS, po zmianie adresu e-mail musicie wciąż skorzystać z pierwszej, opisanej wcześniej metody (tj. poprzez wiadomość e-mail).

Nie mogę się zalogowaćrozwiń/zwiń

 • Upewnij się, czy wpisujesz właściwy login i hasło.
 • Upewnij się czy na klawiaturze nie jest wciśnięty klawisz CapsLock.
 • Zarówno w loginie jak i w haśle rozróżniane są wielkie i małe litery.
 • Jeżeli system mimo wszystko informuje Cię o błędnym haśle, spróbujcie w pierwszej kolejności zresetować hasło. To naprawdę jest sposób, który rozwiązuje 90% spraw zgłaszanych nam telefonicznie.
 • Błędy i problemy czasem się zdarzają. Przeczytajcie więc uważnie komunikat który wyświetlił się na ekranie i postępujcie zgodnie z instrukcjami w nim zawartymi.
 • W kontakcie z pomocą techniczną musicie zawsze podać treść komunikatu. W innym przypadku pracownicy UKSW nie będą mieli wystarczających informacji, aby udzielić Wam skutecznej pomocy.

Moje konto jest zablokowanerozwiń/zwiń

Konta w systemie CAS nie są nigdy usuwane, ale możliwość korzystania z nich jest uzależniona od ich ważności - a więc od Waszego aktualnego statusu jako studenta lub pracownika. Czas ważności konta zdefiniowany jest następująco:

 • Dla studentów, doktorantów, uczestników kursów etc.:
  • aktywuje się datą wprowadzenia użytkownika do systemu USOS
  • wygasa z datą ostatniego dnia bieżącego okresu studiów lub kursu (plus okres karencji konta), proszę zauważyć, że dla studentów jest to zawsze koniec ostatniego nierozliczonego roku akademickiego
 • Dla pracowników akademickich:
  • aktywuje się z datą rozpoczęcia zawartej umowy
  • wygasa z datą końcową zawartej umowy (plus okres karencji konta)
 • Dla pozostałych pracowników
  • aktywuje się z datą rozpoczęcia zawartej umowy
  • wygasa z datą końcową zawartej umowy (natychmiastowo)

Wszelkie nieprawidłowości związane z aktywnością konta prosimy wyjaśniać:

 • Studenci, doktoranci, uczestnicy kursów etc.:
  • we właściwym dziekanacie
 • Pracownicy etatowi
 • Pracownicy nieetatowi
  • W Dziekanacie lub u kierownika jednostki

Jak zmienić hasło?rozwiń/zwiń

Inne problemy technicznerozwiń/zwiń

Administrując systemem CAS staramy się przewidzieć możliwe problemy i błędy, jakie mogą Was spotkać. Niestety, świat jest nieprzewidywalny, a komputery czasem bywają złośliwe :-)

Czasem możecie więc natknąć się na sytuację lub problem, których nie przewidzieliśmy.

Prosimy, abyście w takiej sytuacji postarali się pomóc nam w jego rozwiązaniu. Prosimy o możliwie precyzyjne opisanie nam Waszej sytuacji wraz z ewentualnymi czynnościami, które doprowadziły do sytuacji problemowej.

Niezwykle istotne jest, aby zapisywać i przekazywać nam treść komunikatów o błędach, które pojawiają się na ekranie. Komunikat można zapisać, sfotografować telefonem komórkowym lub dokonać zrzutu ekranu (klawisz PrintScreen).

Zgłaszając nam problem pamiętajcie, aby się zidentyfikować, tzn. podać Imię, Nazwisko oraz najlepiej również wydział, kierunek studiów lub jednostkę organizacyjną.

Prosimy, abyście podał nam również swój login, ale stanowczo prosimy: nie przysyłajcie nam swojego hasła! Hasło jest Waszą poufną informacją. Wasze hasło w niczym nam nie pomoże!

Żaden z naszych pracowników, nigdy, przenigdy, nie powinien prosić Was o podanie mu Waszego hasła. Możemy czasem zadać Wam ogólne pytanie o charakterze technicznym (np. czy hasło zawiera wielkie litery albo czy zaczyna się od znaku specjalnego), ale nigdy nie pytamy o treść hasła. Gdyby ktokolwiek próbował, koniecznie nam to zgłoście!

Zgłoszenia problemów technicznych prosimy przesyłać na adres zgloszenia@csi.uksw.edu.pl